Kesme teknikleri

Basic Knit Bind-Off Basit. Videosu:

View Video View Video

Basic Purl Bind-Off Tekniğin videosu:

View Video View Video


Suspended Bind-Off Askıda. Tekniğin videosu:

View Video View Video

Single Crochet Bind-Off Tekniğin videosu:

View Video

Double Crochet Bind-Off Tekniğin videosu:

View Video


Sloped Bind-Off Tekniğin videosu:

View Video View Video


Basic Alternating Bind-Off Tekniğin videosu:

View Video View Video

Knit-One Purl-One Bind-Off Tekniğin videosu:
Başlaması: View Video

Devan edilmesi: View Video


One-Over-Two Bind-Off Tekniğin videosu:

View Video View Video

Three Needle Bind-Off Tekniğin videosu:

View Video View Video

Hiç yorum yok: